Půjčování pomůcek PETIT

15.02.2007 11:11
Sdružení PETIT nakoupilo za prostředky od společnosti Borland pomůcky pro snazší ovládání počítačů, určené k zapůjčování do rodin a institucí, které mají v péči děti s postižením. K dispozici na zapůjčení jsou 2 LCD displeje, 3 senzorové klávesnice, 12 adaptérů počítačové klávesnice, 23 velkoplošných tlačítek dřevěných a 10 velkoplošných tlačítek senzorových.
Klíčová slova: