Projekt Simultánní přepis mluvené řeči

23.07.2014 14:49

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro realizaci přepisu v praxi s využitím dostupných informačních technologií. Jde zejména o rozšíření míst, kde se přepis realizuje, zvýšení dostupnosti přepisovatelů a jejich vyškolení, prezentaci přepisu pro širokou veřejnost a přípravu projektu on-line přepisovacího centra. Projekt představil Martin Novák, předseda pražské organizační jednotky České unie neslyšících.

Úvod
Projekt Simultánní přepis mluvené řeči realizuje Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha, díky podpoře Nadace Vodafone Česká republika. Projekt byl zahájen v září 2008 a navazuje na schválenou novelu zákona č. 155/1998 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ve znění zákona č. 384/2008 Sb., přisuzující neslyšícím právo výběru komunikačního systému  a  uvádějící v praxi jeden z komunikačních systémů, tzv. záznam mluvené řeči v reálném čase, známý pod názvem jako simultánní přepis mluvené řeči. 
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro realizaci přepisu v praxi s využitím dostupných informačních technologií. Jde zejména o  rozšíření míst, kde se přepis realizuje, zvýšení dostupnosti přepisovatelů a jejich  vyškolení, prezentaci přepisu  pro širokou veřejnost  a přípravu  projektu on-line přepisovacího centra.
 
Simultánní přepis mluvené řeči
Simultánní přepis mluvené řeči je prováděn přepisovateli–rychlopísaři na počítači a promítán většinou na plátno pro skupinu nebo na obrazovku pro jedince. Během půlročního období projektu byla realizována řada přepisů na akcích České unie neslyšících a jiných organizací včetně mimopražských. Vždy jsme se setkali s velkým ohlasem. Veškeré informace z průběhu zaznamenáváme a zveřejňujeme na www stránkách věnovaných přepisu,  a to www.prepis.cun.cz.
 
Mezi nejvýznamnější akce,  kde se  přepis uskutečnil,  patřily  festival Mluvící ruce, VI. Společenský ples neslyšících a udílení cen Mosty 2008 v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp. Samozřejmě nelze opomenout ani akce menšího rozsahu v mimopražských organizacích a přednášky či diskuze realizované na půdě organizace. Počítáme s dalšími akcemi jako s přepisem diskuzí na kolínském festivalu Otevřeno a Abilympiádě v Pardubicích.
 
U uživatelů jednotlivců jsme se zaměřili na přepis úředních jednání, a to jak u soudů, tak u státní správy. Při  realizaci u soudu se ukázalo, jak je velmi důležité, aby neslyšící měl možnost zprostředkování co nejvíce informací od ostatních účastníků. Přepis vytváří nestresovou situaci pro neslyšícího účastníka soudu. Výhodou přepisu je i to, že slova zůstávají na obrazovce delší čas, takže pokud dotyčný neporozumí významu věty či slova, má možnost si ji znovu přečíst a tím ověřit smysl sdělení ostatních. V zahraničí je již běžné a někde dokonce povinnost neslyšícímu účastníku soudu zajistit přepis, a to na náklady soudu.
 
Přepis jako sociální služba 
 
V loňském roce MPSV navrhlo novelizaci zákona o sociálních službách, která v současné době prochází schvalovacím procesem v poslanecké sněmovně. V rámci připomínkového řízení vypracovaly organizace sdružené v ASNEPu připomínky k tomuto návrhu, který byl předložen koaličním organizacím nestátních poskytovatelů sociálních služeb podílejících se na připomínkování návrhu. V rámci novely bylo navrženo rozšíření pojmu tlumočnické služby na tlumočnické a další komunikační služby. Dalšími komunikačními službami se rozumí vizualizace mluvené češtiny, přepis v reálném čase a další, na které se při tvorbě nového sociálního zákona č. 108/2006 zapomnělo. Chceme tím dosáhnout rovnocenného přístupu k osobám se sluchovým postižením. Věříme, že koaliční nestátní poskytovatelé sociálních služeb naše návrhy prosadí.    
 
Přepis jako online služba
Od března letošního roku započal další navazující projekt eScribe - online přepisovací centrum, podporovaný opět Nadací Vodafone Česká republika. Jeho řešitelem je ČVUT-Ericsson-Vodafone R&D Centre ve spolupráci s pražskou organizační jednotkou ČUN. Cílem tohoto projektu je provést výzkum a řešení online přepisovacího centra pro zájemce, kteří potřebují v určitém okamžiku získat z mluvené řeči jeho psanou podobu. Projekt předpokládá připojení jakéhokoliv uživatele této služby přes internet do centra, kdy uživatel zajistí pomocí vlastního PC přenos zvuku od přednášejícího do centra, zde se provede přepis,  a to buď podle situace ručně,  nebo v budoucnu i automaticky a následně je uživateli v PC zobrazován textový výstup na obrazovce webové aplikace.
 
Závěr
Simultánní přepis mluvené řeči je velmi potřebný pro osoby se sluchovým postižením preferující češtinu. Dává jim možnost získat plnohodnotné informace, které by jinak musely získávat nejistou cestou odezírání. Do budoucna uvažujeme o rozšíření možnosti on-line přepisovacího centra umožňující komukoliv z jakéhokoliv místa získávat informace v reálném čase.
 
Během řešení projektu jsme získali spoustu zajímavých zkušeností a spolu  s nadšenými uživateli přepisu doufáme v uznání této služby jako běžné sociální služby tak jako u ostatních skupin osob se sluchovým postižením a jiných, které mají svůj komunikační systém dle zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob.   
 
Poděkování
Projekt Simultánní přepis mluvené řeči byl realizován díky podpoře Nadace Vodafone a částečně          i MPSV. Během realizace projektu získáváme řadu cenných informací od budoucích uživatelů. Také chceme poděkovat všem, kteří podpořili tento projekt a přispěli k jeho uvedení v život.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.