Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009

20.06.2014 23:20

Anotovaný přehled všech zákonných norem, které se týkají působení nestátních neziskových organizací, připravilo Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Publikaci lze získat i v elektronické podobě.

Výchozí podmínky pro existenci neziskových organizací vytváří patřičná legislativa. Základním právním a daňovým pravidlům pro fungování neziskových organizací by měl rozumět každý, kdo v neziskové organizaci pracuje, nebo kdo přichází s neziskovými organizacemi do styku.

Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) se proto rozhodlo legislativnímu prostředí pro činnost neziskových organizací věnovat stálou pozornost a jako jeden z prvních úkolů v této oblasti si vytyčilo vytvoření anotovaného přehledu všech zákonných norem, které se týkají působení neziskových organizací.

První anotovaný přehled legislativy byl vytvořen v roce 2007 jako základní referenční pomůcka pro neziskového organizace a pro ty, kteří s neziskovými organizacemi přicházejí do styku. Pro velký zájem o tento přehled se CVNS rozhodlo pravidelně dokument aktualizovat a nyní předkládá zájemcům již třetí aktualizované vydání.

Přehled legislativy pro neziskové organizace je vytvořen jako anotované resumé všech zákonných norem, jimiž se řídí registrace, organizační struktura, finanční řízení, hospodaření a zánik organizace (tzv. statusové normy), a dalších zákonů, vyhlášek a nařízení, které mají vliv na fungování neziskových organizací. Jsou to daňové zákony, zákony zabývající se pracovně-právními aspekty a účetnictvím, zákony upravující získávání finančních zdrojů a jiné.

Údaje o publikaci:

HLADKÁ, M. Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2009. 24 s. Elektronickou verzi publikace lze získat na adrese http://www.e-cvns.cz/soubory/Prehled_legislativy-2009.pdf.

Kontakt pro další informace:

Marie Hladká
Centrum pro výzkum neziskového sektoru
Vinařská 3
603 00 Brno
Tel.: 542 210 075
E-mail: hladka@e-cvns.cz
http://www.e-cvns.cz

Zdroj: CVNS a Neziskovky.cz