Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

15.08.2012 23:22

Cílem odborné monografie Ladislava Průši a kol. (vydal VÚPSV v roce 2010) je zpracovat analýzu a prognózu potřeby poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří teoretické předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci. Stárnutí populace bude vyžadovat věnovat této otázce soustavnou pozornost tak, aby potřeby těchto skupin obyvatelstva byly efektivně uspokojeny.