Pomocné tlapky

20.06.2014 22:14

Pomocné tlapky, o.p.s., jsou neziskovou organizací, která oficiálně jako první v ČR začala od 6.2.2001 poskytovat komplexní služby tělesně postiženým prostřednictvím asistenčních psů. První 4 asistenční psi společnost předala již v srpnu 2000, kdy představila pilotní projekt „ Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“. Organizace se zabývá předvýchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým lidem, zejména částečně nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním. Připravuje psy vždy na míru klientovi, každý pes je „ originálem“. Pro klienty je při secvičování připraven prostorný plně bezbariérový byt, v dosahu všech potřebných lokalit pro úspěšné secvičení se psem. Samozřejmostí je následný servis a rekondiční pobyty.