Pavel Hejhal

25.12.2006 20:05

Osobní stránky Pavla Hejhala z Milevska, který si při autonehodě v 19 letech poranil krční páteř a je kvadruplegikem, navíc je upoután na plicní ventilátor, který mu pomáhá dýchat. Naučil se malovat ústy a stal se stipendistou celosvětové organizace UMÚN (umělci malující ústy a nohama).