Patrik Zalmay: Vzdělávání a spolupráce ve virtuálním světě

19.04.2010 8:33

Během září 2009 uspořádalo Konto BARIÉRY v rámci projektu „Počítače proti bariérám“ školení MS Word 2007 a MS Excel 2007 prostřednictvím aplikace „Live meeting“. Kurz byl  koncipován jako pětidenní školení  a přinesl nám celou řadu zajímavých a přínosných poznatků s alternativní formou výuky a prezentace, o které bychom se rádi s účastníky konference podělili.

Celá prezentace ve formátu PDF je v příloze.