Paraplegie a kvadruplegie

20.02.2007 21:42
Paraplegie je úplné ochrnutí poloviny těla, obvykle obou dolních končetin. Vzniká při poranění míchy, nebo u nádorů míchu stlačujících. Kvadruplegie  - tetraplegie – je  úplné ochrnutí  všech čtyř končetin. Kvadruparéza je částečné ochrnutí všech čtyř končetin. Stránky uvádějí definice z Praktického slovníku medicíny (MUDr. Vokurka, Maxdorf, Praha 1995), Kompendia klinické mediciny 1996 a Rodinné encyklopedie zdraví 1993.
Klíčová slova: