Oznámení, pozvánky

Nová asistenční služba na nádražích

04.10.2020 14:29

Správa železnic v září zavedla bezplatnou asistenční službu pro cestující s pohybovým omezením. Mobilní čety pomáhají lidem při přesunu přes nádraží až k nástupištím

Kulturní aktivity pro neslyšící

29.09.2020 14:28

Centrum pro dětský sluch Tamtam, Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených ve spolupráci s pražskými kulturními institucemi připravily na říjen čtyři akce tlumočením do českého znakového jazyka.

Informační podpora osob s DMO

28.09.2020 17:23

Spolek SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně uvítá vyplnění dotazníku, který má sloužit ke zjištění témat o dětské mozkové obrně, o nichž by měl informovat vznikající portál. 

Výběrové řízení Společnosti pro ranou péči

27.09.2020 16:34

Na pozici poradce/poradkyně rané péče/sociální pracovník na úvazek 1,0 pro terénní práci v rodinách dětí raného věku s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením na území Olomouckého kraje.

Roušky i pro osoby se zdravotním postižením

23.09.2020 16:48

Roušky obdrží nejen senioři, ale také příjemci III. stupně invalidního důchodu a dále děti do 18 let, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, na něž vláda původně zapomněla.

Stránky