Oznámení, pozvánky

Doporučení MPSV

15.03.2020 20:36

Doporučený postup umožňuje pečovatelským službám redukovat své činnosti pouze na donášku stravy, pomoc při osobní hygieně a pomoc při péči o vlastní osobu v případech nedostatku personálního zabezpečení. Dále vykládá možnost poskytovat např. donášku stravy i dalším osobám, které nejsou „běžnými“ klienty sociálních služeb, bez podmínek, které stanovuje zákon o sociálních službách, pokud to umožní personální kapacity.

Bílý program - MPSV ČR úhradu odmítlo

15.03.2020 11:20

Od srpna 2019 přestaly pojišťovny hradit v souvislosti s novelou zákona o zdravotním pojištění pomůcky usnadňující hygienu – tzv. bílý program (sprchové sedačky, sprchové a toaletní vozíky atd.). O aktuáílním vývoji informuje Česká asociace paraplegiků - CZEPA.

NRZP ČR za stavu nouze

15.03.2020 10:54

Většinu činností budou vykonávat pracovníci Národnbí rady osob se zdravotním postižením ČR z domova, některé však nebude možné vykonávat.

Sen Nelince splníme, jen o něco později

11.03.2020 14:22

S ohledem na epidemiologickou situaci musel spolek Revenium odložit charitativní koncert z řady Benefice pro..., který se měl uskutečnit v pátek 13. března od 18.00 v atriu radnice v Milovicích. 

 

Nespravedlivé rozlišování pokračuje

07.03.2020 22:26

Okruh lidí s nárokem na příspěvek na zvláštní pomůcku se rozšířil, ale stále to nestačí, konstatuje veřejný ochránce práv.

Stránky