Oznámení, pozvánky

Pomůcky v kostce

26.02.2020 13:05

Brožura vydaná Ligou vozíčkářů rozšiřuje a aktualizuje informace o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách v publikaci Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením.

Březnové kulturní akce pro neslyšící

25.02.2020 8:52

Tentokrát připravilo Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených také interaktivní workshop pro slyšící vrstevníky neslyšících žáků.

Mapují překážky, které brání vozíčkářům v práci

23.02.2020 12:42

Česká asociace paraplegiků – CZEPA dlouhodobě podporuje vozíčkáře v úsilí začlenit se zpět do studijního či pracovního procesu. Připravila dotazník, jehož výsledky umožní lépe ovlivňovat legislativu.

Bylo jednou jedno město Bláznů

22.02.2020 18:52

Promítání filmu s následnou besedou s lidmi, kteří duševní onemocnění zažili, se uskuteční 4. března ve Žďáru nad Sázavou. 

Vznikl bazar kompenzačních pomůcek

22.02.2020 16:11

Olomoucký PETIT HW - SW otevřel na svém webu bazar, do kterého lze vkládat nabídku i poptávku pomůcek pro ovládání ICT a pro alternativní komunikaci. 

Stránky