Oznámení, pozvánky

V Česku startuje unikátní styl výuky angličtiny

20.02.2013 19:33

Vznikl na základě dlouholetých výzkumů neurovědců, po deseti letech používání ve světě a loňském pilotním ověření začíná naostro také v ČR. Program byl s prokazatelnými výsledky testován u dětí - od těch se speciálními potřebami až po nadprůměrně nadané, u studentů, dospělých i seniorů. U všech došlo k výraznému zlepšení kognitivních funkcí mozku.

Pro zájemce o profesi finančního poradce

19.02.2013 20:49

Dvouletý projekt "Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením" zahájila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Rozumíme motivaci zaměstnanců?

19.02.2013 20:29

Ptá se v únorovém vydání časopisu Sociální služby článek Michaely Tiché vycházející z jejího průzkumu.

Proměny dlouhodobé péče

17.02.2013 16:03

To je hlavní téma Pražských gerontologických dnů, které se letos uskuteční 6. a 7. června.

Stránky