Osobní asistence

20.06.2014 22:23

Informační portál Osobní asistence.cz je zaměřen na tři hlavní oblasti - osobní asistenci, ošetřování dekubitů a hospicovou péči. Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, Milan Čok nabízí informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.