Online fundraising 2.0

07.04.2013 16:44

Druhá verze příručky o fundraisingu na internetu, která představuje nejen základy online fundraisingu a využívání e - mailu při komunikaci neziskové organizace navenek, ale věnuje se také třetímu pilíři online fundraisingu, kterým je plánování, pořádání a řízení akcí (event management).

Klíčová slova: