Nedoslýchavost

30.01.2007 21:04

Nedoslýchavost patří k nejčastějším onemocněním populace. Podle amerických statistik se každé tisící dítě narodí se sluchovou vadou, 3 ze 4000 dětí mezi 5 až 19 roky jsou hluché, jedno ze 200 dětí nedoslýchavé. Věk je významným rizikovým faktorem pro ztrátu sluchu. Sluchová ztráta narůstá se zvyšujícím se věkem, ve věkové kategorii 65 -74 let trpí poruchou sluchu 33 %, v kategorii 75 - 84 let 45 %. Nad 85 let trpí nedoslýchavostí 92 %. Autorem tohoto doporučeného postupu pro praktické lékaře (projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3) je prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., se spoluautory MUDr. Pavlem Smilkem, PhD., a MUDr. Jiřím Hložkem.

Klíčová slova: