Nebezpečná poranění míchy

28.10.2012 22:09

Poranění míchy je jedním z nejtěžších úrazů většinou s trvalými fyzickými, ale i psychickými následky. Poranění míchy neznamená pouze ztrátu hybnosti končetin s následnou doživotní potřebou invalidního vozíku, ale i ztrátu citlivosti pod úrovní míšní léze a poruchu močení, vyprazdňování, sexuálních funkcí, řízení krevního tlaku a tělesné teploty při poškození tzv. autonomního nervového systému. Autorem článku je MUDr. Jiří Kříž, primář spinální jednotky, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.

Klíčová slova: