Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014

05.04.2010 21:05
Nový národní plán projednala a usnesením č. 253 schválila v pondělí 29. března 2010 vláda České republiky. Přípravu i podobu národního plánu významně ovlivnila Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v září 2009.

Text národního plánu je k dispozici ve formátu PDF i doc. na webových stránkách Vlády ČR.

Klíčová slova: