Multimediální učební texty pro vzdělávání ve škole pro sluchově postižené

23.07.2014 14:51

Výsledky projektu JPD 3 z let 2005 – 2007 popsal David Jorda z Jazykového centra Ulita.

V rámci projektu JPD3 v letech 2005 – 2007 vytvořilo Jazykové centrum Ulita (Stanice zájmových činnosti při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole pro sluchově postižené v Praze – Radlicích) tři multimediální učební texty (DVD) určené především pro sluchově postižené žáky základních a středních škol. Cílem vytvoření těchto učebních pomůcek bylo  zprostředkovat žákům se sluchovou vadou (v první řadě žákům neslyšícím) plnohodnotné informace v jejich přirozeném jazyce – českém znakovém jazyce. Snaha zpřístupnit učební texty neslyšícím žákům se projevuje nejen v tom, že všechny texty jsou přeložené do českého znakového jazyka, ale také v celkově větší vizualizaci předkládaných faktů (velké množství ilustrací, animací, atd.), což velkou měrou přispívá k rychlejšímu osvojení daného učiva.

 
První multimediální učební text Čtení o pravěku a starověku se zaměřuje na nejstarší historická období. Její součástí je také výkladový slovníček pojmů vztahujících se k dějepisu, který je stejně jako všechny obsažené učební texty přeložen do českého znakového jazyka.  
 
Druhým DVD, které Jazykové centrum Ulita v rámci zmiňovaného projektu vytvořilo, je multimediální uživatelská příručka Česká slovesa, která může sloužit jako doplňující materiál při výuce českého jazyka. Kromě obecných informací o českých slovesech, jejich tvarech, tvoření a fungování v české větě obsahuje toto DVD také interaktivní valenční slovník vybraných českých sloves. Předkládané informace jsou vysvětlovány na principu kontrastu mezi českým jazykem a českým znakovým jazykem. Autorský tým má v plánu množství obsažených sloves průběžně doplňovat a rozšiřovat. Aktualizovace obsahu DVD bude možná prostřednictvím stažení příslušných souborů z internetu. 
 
Posledním multimediálním učebním textem je Protetická technologie, jež se věnuje výkladu učiva stejnojmenného odborného předmětu, který zkoumá materiály, ze kterých se vyrábějí zubní náhrady. Protetická technologie se skládá ze dvou multimédií –  elektronické učebnice na DVD (s překladem do českého znakového jazyka a s velkým množstvím ilustrací a animací) a slovníku odborné terminologie z oblasti zubní protetiky na CD. Elektronická učebnice je vhodná především pro studenty střední zdravotnické školy pro sluchově postižené oborů Zubní technik a Asistent zubního technika.
 
Pro studenty je neocenitelnou pomůckou především díky tomu, že obsažené učivo mohou vnímat buď v podobě českého textu, nebo jeho překladu do českého znakového jazyka (neslyšící studenti mají problémy s porozuměním českému textu, protože čeština je pro ně ve většině případů cizím jazykem). Učebnici spolu se slovníčkem odborné terminologie však mohou využít také tlumočníci českého znakového jazyka, a to pro přípravu na tlumočení a pro celkově lepší znalost daného tématu.

 

Komentáře

I když to představuje platné využití výukových technologií, je třeba poznamenat, že špatné nebo nepřesné informace budou i nadále procházet procesem kontroly / úpravy stejně jako u běžných učebnic. Výhodou využití tohoto média je, že může být mnohem snazší provádět úpravy a tlačit aktualizované texty, protože nemusíte znovu publikovat celou učebnici vázaných knih.

https://pimion.com

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.