Moudrý senior

26.08.2013 15:44

Webové stránky MOUDRÝ SENIOR kladou největší důraz na pět nejdůležitějších oblastí, s kterými se senioři ve svém životě nejvíce setkávají. V prvé řadě je to zdravotnictví, kde se věnuje problematice stárnutí a s tím souvisejících nemocí. Podstatná část je zaměřena na prevenci chorob stáří s návody, jak si co nejdéle udržet dobré zdraví. Další oblastí jsou právní rady a návody na ochranu nejzranitelnější skupiny obyvatel. V oblasti financí hodlá server přispívat ke zvyšování finanční gramotnosti seniorů. V dalších sekcích se věnuje kultuře a cestování, kde se zaměřuje na všechny vhodné akce, které mohou zajímat seniory.

Klíčová slova: