Máme otevřeno?

12.06.2014 14:56

Občanské sdružení Máme otevřeno? podporuje lidi se speciálními potřebami (převážně s mentálním postižením a autismem) v obhajobě jejich práv, uplatnění na trhu práce a volnočasových aktivitách. Usiluje o rozvoj dobrovolnictví a různými aktivitami oslovuje společnost tak, aby co nejvíce z nás „mělo otevřeno“.