Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené

28.12.2006 21:08

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené nabízí studium v oborech hudba, zpěv a ladění klavíru. V oboru hudba se vyučuje hře na klavír, varhany, akordeon, kytaru, smyčcové a dechové nástroje. Významnou oblastí vhodného uplatnění absolventů je práce učitelů hudby. Aby v této profesi nalezli snadněji uplatnění, učí se každý student na dva hudební nástroje (případně jeden hudební nástroj v kombinaci se zpěvem) a kromě toho všichni navíc procházejí výukou hry na klavír. Studijní program zahrnuje kromě individuální nástrojové výuky i předměty všeobecně vzdělávací, hudebně teoretické a didaktické. Řada těchto předmětů se vyučuje v malých skupinách odvozených od povahy předmětu. V oboru ladění klavíru se kromě všeobecně vzdělávacích a hudebně teoretických předmětů vyučují odborné teoretické i odborné dílenské předměty. Studenti všech oborů mohou podle potřeby navštěvovat předměty speciální přípravy, např. bodový notopis, práci s kompenzační technikou, prostorovou orientaci a pódiový projev aj.

Klíčová slova: