Komplexní podpora vysokoškolských studentů s handicapem - MU

05.02.2007 14:55

Pedagogická fakulta, zejména katedra speciální pedagogiky, je žádaným vysokoškolským pracovištěm pro přípravu budoucích pedagogických pracovníků a v současné době si ji často volí pro svou přípravu na povolání také studenti se zdravotním postižením. Většinu studentů se specifickými potřebami tvoří zejména studenti s zrakovým a se sluchovým postižením. Pro zajištění efektivního studia je nutné studentům vycházet vstříc jejich specifickým potřebám.