Komparace služeb sociální péče o seniory

15.08.2012 23:31

Na zpracování komparační studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky se podíleli čeští a islandští experti. Cílem odborných stáží bylo předání všeobecných i specifických informací o praktickém fungování systému sociální péče o seniory v obou zemích, přičemž zvláštní pozornost byla věnována rolím státu, regionálních a místních orgánů samosprávy i soukromého sektoru a strategiím dalšího rozvoje péče o seniory. Součástí studijních cest byly také návštěvy zařízení poskytujících pobytovou, ambulantní či terénní péči.