Jaroslav Čajka: Oči v kapse

21.03.2011 19:58

Výňatek z vyšetřovacího spisu pana J. Č. Sledovaný je podezřelý z podivných manipulací. Možnost týrání zvěře či újmy na zdraví lidí. Mluví o očích v kapse…

Spis 0001: Pan X. Y. uvádí, že v místní restauraci poznal pana J. Č., jak hlasitě hovoří o tom, že má nějaké oči v kapse. Navíc měl s sebou psa, ale ten měl oči v pořádku…
Spis 1209: Sledovaný objekt byl na zájezdě na Slovensku. Při přepravách autobusem, sám prakticky nevidomý, navigoval řidiče busu, když ten se nemohl domluvit s vedoucí zájezdu. Vznikl chaos. Jak může jediný nevidomý mezi účastníky vést autobus, a to tak, že správně. Situace se několikrát opakovala. Bližší Info chybí…
Spis 2110: Pan J. Č. byl pozorován i v zahraničí. V Polsku, městě Bialsko – Biala mezi zrakově postiženými sportovci. Tvrdil, že nezná toto místo, že je zde poprvé, ale když nebylo možno zjistit, kde vlastně se nacházejí, jmenovaný chvíli cosi mumlal do dlaně. Načež oznámil, kde je nejbližší restaurace, turistická zajímavost a sportoviště. Poté, navíc přesně, určil trasu k restauraci…
Spis 0311: Podivně se choval i ve vlaku z Prahy směr Brno. Mezi vidícími cestujícími vznikla diskuze, jak ten vlak jede rychle, a kde vlastně jsou. Bylo šero, průvodčí nikde. Pan J. Č. opět cosi mumlal. Posléze oznámil, že jedou rychlostí 115 km za hodinu a že před minutou projeli stanicí Svitavy, a jedou načas…
Spis 0811: Zmiňovaný pan má vlastní webové stránky, které údajně sám zpracovává, navíc zveřejnil sérii článků o asistivních pomůckách. Oči v kapse asi skutečně nebudou biologického původu. Jak může nevidomý toto dělat je záhadou. Asi je to simulant a dle toho s ním má být zacházeno…
Spis 2505: Tento, dle informací, prakticky nevidomý pán navíc sám připravil některé prezentace v Power Pointu či tabulky v Excelu z výsledků bowlingu, který aktivně hraje. Rozhodně je to simulant! Vlastní dokonce certifikát na práci na počítači ECDL, což je doklad o zvládnutí PC, platný v celé Evropě!?!
Spis 3112: Objekt zájmu šetření se stále pohybuje po republice. Zda mění místo záměrně se nedalo vypátrat. Naposledy viděn v Šebetově, kde byl na výroční schůzi firmy Deep a ProDeep Boskovice. Zde označen jako jejich pracovník, dokonce se skvělými pracovními výsledky. I zde se ovšem pohyboval se slepeckou holí. Údajně zajišťuje cesty klientům, spolupracuje s podnikovým psychologem, připravuje webináře, dotazníky. Stále má po ruce podivné zařízení z kapsy…
Spis 0112: Vybavení z kapsy má minimum kláves. Pravděpodobně něco dotykového, což přece logicky, nemůže pan J. Č. nijak ovládat...
Spis 1212: Na sociálním úřadě potvrdili, že sledovaný pan je prakticky nevidomý. Byl mu přiznán invalidní důchod a byly mu poskytnuty některé kompenzační pomůcky. Mimo vodícího psa taky digitální čtecí zařízení s hlasovou syntézou a mobilní telefon s hlasovým výstupem, připojením na internet a s navigací GPS.
 
Rozhodnutí: Jako oči v kapse označuje podezřelý pan J. Č. svůj mobilní telefon. Využívá jej stejně jako zdraví lidé. Dokáže se orientovat v mobilních navigacích, využívá služeb internetu v mobilu. Umí psát E-maily i SMS a pomocí těchto zjistí další zajímavé informace (zpoždění vlaku) a další. Stěžovatel pan X. Y. byl upozorněn, že i když pan používá slepeckou hůl a vodícího psa, je díky moderním asistivním pomůckám na principu ICT (informační a komunikační technologie) plně kompenzován. Dokáže se v různých situacích orientovat jako kdokoliv jiný. Veřejnost s tímto musí být seznámena a k těmto lidem takto přistupováno.
 
Poznámka: jmenovaný pan Čajka (autor povídky) při přemýšlení nad tímto článkem nevěnoval chůzi s vodícím psem dostatek pozornosti a trefil sloupek. Asi přece jen plně kompenzován nebude…