Jak komunikují nevidomí

22.12.2006 18:13

V odkazu na stránkách SONS jsou popsány všechny formy komunikace (ústní, písemná, elektronická), výhody a nevýhody použití nevidomou osobou a pravidla pro její používání.

Klíčová slova: