Informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy

23.06.2014 22:42

Stránky obsahují rozsáhlou sekci Informace pro studenty se speciálními potřebami, která se člení na Aktuality, Všeobecné informace, Publikace pro studenty se speciálními potřebami, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, Kontakty na fakultách, Speciální pracoviště na UK i mimo ni, Přístupnost budov UK, Asistenční služby, Literatura pro zrakově postižené, Možnosti ubytování a stravování, Mobility.