Hluchoslepota

30.01.2007 21:14

Hluchoslepota je jedinečné postižení, které je způsobeno různorodými kombinacemi sluchového a zrakového poškození. Způsobuje potíže při komunikaci a sociální a funkční interakci a zabraňuje plnému a inklusivnímu (včleňovacímu) zapojení do společnosti. Sekce o hluchoslepotě na webu společnosti pro hluchoslepé LORM obsahuje nejdůležitější informace o této problematice.

Klíčová slova: