Granty, dotace, soutěže

Dotace Moravskoslezského kraje

07.01.2022 15:50

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb má uzávwěrku přijímání žádostí 20. ledna 2022.

Fond pomoci dětem s DMO

01.01.2022 11:42

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové přijímá žádosti o podporu do 1. února 2022. 

Středočeský humanitární fond

29.12.2021 9:58

Oba programy - Podpora sociálních služeb 2022 i Podpora sociálních aktivit 2022 - mají uzávěrku pro podání žádosti 27. ledna 2022.

Cena MOSTY 2021

23.12.2021 10:01

NRZP ČR prodloužila termín pro podávání nominací na ocenění do 10. ledna 2022.

Děti a zdravotní postižení

05.12.2021 12:19

To bylo téma šestého ročníku fotografické soutěže, kterou vyhlásil Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. Přinášíme výsledky. 

Podpora hospicové péče

05.12.2021 12:12

Uzávěrka podávání žádostí v dotačním programu Moravskoslezského kraje je 12. ledna 2022.

Stránky