Granty, dotace, soutěže

ROK společně – KROK dopředu

06.05.2012 20:24

KPMG Česká republika vyhlašuje výběrové řízení, ve kterém hledá nestátní neziskovou organizaci, kterou bude podporovat od září 2012 do srpna 2013.

Sociální ekonomika

06.05.2012 19:59

Výsledky výzvy č. 30 zveřejnil Evropský sociální fond v ČR.

Google Grants

06.05.2012 19:19

Do 18. května se mohou neziskovky přihlásit do grantového programu, v němž mohou získat bezplatnou reklamu Google.

Dofinancování sociálních služeb

01.05.2012 8:51

Předběžné výsledky procesu navýšení částek dotace pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2012 zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Svět ticha očima fotografa

28.04.2012 8:41

Veřejnou celorepublikovou fotografickou soutěž pro neslyšící a sluchově postižené všeho věku a nadšení vyhlásila APPN, z vítězných snímků vznikne kalandář na rok 2013.

Stránky