Granty, dotace, soutěže

Dotace Jihočeského kraje

22.09.2022 11:35

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 má uzávěrku propodávání žádostí 31. října 2022.

Společně za úsměv

21.09.2022 19:17

Grantový program obchodního družstva Konzum má uzávěrku žádostí o finanční pomoc do 1. října 2022.

Servisní granty KPMG

18.09.2022 15:03

Neziskové organizace a sociální podniky, které potřebují daňové nebo právní poradenství či konzultaci ohledně výroční zprávy pro audit, mohou podat žádost do 10. října 2022.

Dotace Ministerstva kultury

11.09.2022 11:46

Termín pro podávání žádostí v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora projektů spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních organizacích) podporujících kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií je 12. října 2022.

Dotační řízení Úřadu vlády ČR

11.09.2022 11:33

Žádost v rámci programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 11. října 2022.

Stránky