Granty, dotace, soutěže

Dotace Ministerstva zdravotnictví

01.10.2019 13:07

Uzávěrka příjmu žádostí v programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020 je 31. října 2019.

Dotace pro neziskovky pro rok 2020

29.09.2019 14:47

Vláda schválila dokument Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020 a zveřejnila též Přehled dotačních programů pro NNO ze státního rozpočtu pro rok 2020.

Nadace Dětský mozek

29.09.2019 13:50

O nadační příspěvek mohou žádat do 31.10.2019 fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému, nebo jejich zákonní zástupci. dále právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením nervového systému.

Osobnost neziskového sektoru 2019

26.09.2019 16:23

ANNO ČR vyhlašuje 4. ročník ankety, jejímž smyslem je ocenění významných osobností, které s velkým nasazením věnují své znalosti a schopnosti práci s klienty nebo přispívají k tvorbě silné občanské společnosti. Nominace přijímá do 20. října 2019.

Ceny ministra zdravotnictví za rok 2019

25.09.2019 16:00

Nominace na ocenění za práci ve prospěch osob ze zdravotním postižením či za rozvoj zdravotně sociální péče je možné podávat do 20. října 2019.

Dotace Pardubického kraje

18.09.2019 15:25

Je vyhlášeno dotační řízení v oblasti podpory sociálních služeb, žádost je možné podat v termínu od 3. října do 31. října 2019.

Stránky