Etický kodex

07.03.2013 1:04

Na stránkách Českého centra fundraisingu se nacházejí etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci a etický kodex fundraisera. Jsou výsledkem diskuse členů Klubu profesionálních fundraiserů a členů Koalice za snadné dárcovství.

Klíčová slova: