Ephata

10.09.2009 2:17
Občanské sdružení EPHATA (Efektivní Pomoc s Handicapem sluchovým, Také vy se otevřte jim!) je sdružení s celorepublikovou působností. Bylo založeno 30.3.2007. Ephata nabízí poradenství týkající se výchovy a péče při vývoji dítěte se sluchovým postižením a rovněž pořádá psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyty pro tyto děti a jejich rodiče.
Klíčová slova: