Donát, Brdíčko, Vonásek: Ven ze tmy - vývoj elektronické orientační pomůcky pro nevidomé

19.04.2010 8:17

Cílem projektu „Ven ze tmy“ [9] je vývoj elektronické orientační pomůcky (EOP) pro nevidomé dovedený až do stadia otestovaného prototypu připraveného pro sériovou výrobu. Pomůcka umožní nevidomým samostatný a bezpečný pohyb v neznámém prostředí. Její funkce spočívá v prozkoumání prostoru bezprostředně se nacházejícím před uživatelem a informace o zjištěných překážkách je pak zpracována mikropočítačem a předána uživateli, který se tak může potenciálně nebezpečné překážce vyhnout. Unikátnost pomůcky spočívá především v přijatém technickém řešení a vzájemném propojení  špičkových technologií, které v oblasti kompenzačních pomůcek dosud nebyly použity.
 
Na projektu úzce spolupracují přední výzkumná pracoviště – mj. Katedra kybernetiky FEL ČVUT a Laboratoř funkčních materiálů FZÚ AV ČR. První etapa projektu – rešerše, analýzy, studie a výběr optimálního technického řešení snímání a detekce překážek – byla dokončena v roce 2009. V současnosti probíhá druhá etapa projektu – vývoj, výroba a testování funkčního vzorku pomůcky.

Celá prezentace ve formátu PDF v příloze.

Soubor: