Digitální knihovna dokumentů pro nevidomé Braillnet

12.02.2007 19:37
Jednou z oblastí, kde těžké zrakového postižení přináší nejtěžší důsledky, je oblast zpracování informací. Informace, které jsou uloženy ve formě psaných textů, obrázků, schémat atd., jsou nevidomému nebo slabozrakému člověku bez využití moderních kompenzačních pomůcek založených na bázi PC nedostupné. Není divu, že jednou z prvních snah tehdejší České unie nevidomých a slabozrakých, předchůdkyni SONS ČR, bylo zpřístupňování knih a časopisů v takové podobě, aby ji byli nevidomí schopni sami zpracovávat. Zde se dočtete vše o digitální knihovně pro nevidomé BraillNet.
Knihovna nyní nabízí čtenářům více než 11 000 souborů. Oprávnění bezplatného užívání knihovny má těžce zrakově postižený občan české národnosti starší 15 let. Těžkou zrakovou vadu dokládá kopií ZTP/P průkazky, kde musí být uvedeno "zraková vada" nebo lékařským potvrzením o těžké zrakové vadě.
Klíčová slova: