Dětské integrační centrum

12.06.2014 14:54

DIC v Praze 4 poskytuje komplexní, tj. výchovně - vzdělávací, léčebnou a sociální péči a služby dětem se zdravotními problémy, které jsou zařazeny ve věkově smíšených třídách společně s dětmi zdravými. Jeho součástí je speciální mateřská škola, speciální pedagogické centrum a nestátní zdratovnické zařízení s obory pediatrie a rehabilitace. Stránky informují též o činnosti Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených SAO, které má sídlo v areálu SMŠ.