Christoph Damm, Svatoslav Ondra, Jiří Tužil, Masarykova univerzita: Polygraf – další rozvoj systému pro zpřístupnění prezentací a přednášek více cílovým skupinám

24.07.2014 11:08

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity poskytuje služby v oblasti vzdělávání studentům se sluchovým postižením (typicky jde o neslyšící studenty, kteří rozumí psané češtině), studentům se zrakovým postižením a studentům s dalšími typy postižení. Jednou z hlavních služeb poskytovaných studentům se sluchovým postižením kromě překladu do znakového jazyka je přepis mluveného slova (tzv. speech - to - text), při němž přepisovatel zaznamenává písemně v reálném čase mluvené slovo (během přednášky či semináře ve vysokoškolském prostředí, případně při jakékoli obdobné akci mimo prostředí univerzity) na počítači, zatímco studenti zároveň sledují přepis na jedné obrazovce. Pro studenty se zrakovým postižením Masarykova univerzita primárně zajišťuje přístupné studijní materiály včetně obrazových. Mezi ně patří i dokumenty promítané během výuky na plátno, při jejichž prezentaci a sledování může větší vzdálenost od promítací plochy, příp. nevyhovující světelné podmínky představovat vážný problém.

 Celá prezentace je ke stažení v příloze

Soubor: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.