Charta občanské společnosti - Pro důstojné zacházení se staršími lidmi

31.12.2012 8:53

Švýcarská asociace CURAVIVA umožnila vydání příručky Charta občanské společnosti - Pro důstojné zacházení se staršími lidmi, 2010. Příručka obsahuje desatero směrnic a eticko-společenských zásad pro odpovědné jednání při poskytování péče. Desatero by mělo přispět ke zvyšování kvality péče ve švýcarských pobytových zařízeních a sociálních institucích. Charta existuje v německé, anglické a nově i české verzi.