Chaloupka

12.02.2007 19:31
Chaloupka je časopis pro nevidomé a slabozraké občany z Brna a Jihomoravského kraje. Vychází od roku 2001 ve zvětšeném písmu, ve slepeckém tisku, v podobě zvukové nahrávky a také digitálně prostřednictvím elektronické pošty. Na stránkách brněnského TyfloCentra jsou jeho čísla v textovém formátu a v podobě zvetšeného černotisku ve formátu PDF. Začínal jako čtvrtletník, později přešel na periodicitu třikrát ročně.
Klíčová slova: