Centrum Pyramida

23.06.2014 22:26

Centrum podpory studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě nabízí studentům i uchazečům o studium širokou škálu služeb. Od poradenství přes zprostředkování tlumočnických a asistenčních služeb, knihovnicko-informační služby až po zpřístupňování studijních materiálů v různých formátech a pro různé způsoby četby (hmatový výtisk, elektronický text pro hmatový výstup, pro hlasový výstup, pro lupu atp.).