Centrum Paraple

24.06.2014 15:08

Centrum Paraple nabízí komplexní sociálně-právní poradenství, informace o kvalitní zdravotní a rehabilitační péči, pomoc při řešení akutních zdravotních problémů (např. urologické problémy, dekubity, osifikace), doporučení odborníků a odborných pracovišť, případně zprostředkování přijetí k léčbě. Dále poradenství při výběru nejvhodnějších kompenzačních pomůcek a pomoc při jejich získání, poradenství při bezbariérových úpravách bytu, při úpravách automobilu na ruční řízení, psychologické poradenství a v dalších oblastech.