Bumbálek, Zelenka: eScribe: Online přepisovací centrum

19.04.2010 8:53

Komunikační a hlasové technologie mají potenciál snížit komunikační, vzdělávací a sociální bariéry osob s postižením sluchu. Cílem projektu eScribe je omezení těchto bariér a pomocí zapojení moderních komunikačních technologií (mobilní sítě, Internet, internetová telefonie, automatické rozpoznávání řeči) přispět ke všeobecné dostupnosti přepisu mluvené řeči.
 
Celá prezentace ve formátu PDF je v příloze.