Beáta Krahulcová: Možnosti a limity simultánního přepisu přednášek pro neslyšící studenty v terciárním vzdělávání

19.04.2010 8:58

Cílem vystoupení je seznámit účastníky s důsledky sluchové vady významnými zejména pro oblast jazyka, komunikace a výuky/učení u adolescenta se sluchovou vadou v procesu terciárního vzdělávání. V terciárním vzdělávání je simultánní zpřístupnění aktuální - v reálném čase probíhající přednášky, semináře nebo cvičení pro studenta s akustickou bariérou, klíčovým úkolem.
 
Celá prezentace ve formátu PDF je v příloze.