Augustin

23.06.2014 22:38

Středisko Augustin zajišťuje na Univerzitě Hradec Králové podporu uchazečům a studentům se​ specifickými potřebami v průběhu celého jejich studia se záměrem umožnit jim se v budoucnu snáze uplatnit na trhu práce. Jeho hlavním cílem je co možná nejvíce zpřístupnit studium na vysoké škole zrakově, sluchově a tělesně postiženým, dále také osobám s poruchami učení, jedincům s narušenou komunikační schopností, s psychickou poruchou či chronickým somatickým onemocněním.