Anna Bartalová: Quo vadis, skryté titulky na Slovensku?

24.07.2014 9:32

Výroba skrytých titulkov na Slovensku síce existuje, ale musí sa stretávať s mnohými vážnymi problémami. Úlohou tohto príspevku je nielen poukázať na niektoré z pálčivých problémov, ale aj hľadať účinné opatrenia na ne. Sme toho názoru, že pokiaľ by sa tak neudialo, skryté titulky sa dostanú do kvalitatívnej a technologickej slepej uličky, čo by malo za následok zhoršenie kvality života osôb s postihnutím sluchu.

Kvalita skrytých titulkov
 
Výroba skrytých titulkov ako jednej z variánt titulkov určených pre osoby s postihnutím sluchu (ďalej len ST) na Slovensku má mnoho tvárí. Je to podmienené tým, kto z výrobcov má aký vzťah k výrobe. Preto môžeme výrobcov roztriediť na
výrobcov zamerajúcich sa na:
·         výrobu prispôsobujúcu sa potrebám osôb s postihnutím sluchu, konzultovanú s týmito osobami,
·         metodiku rozvíjajúcu na základe nových poznatkov a ktorá je zároveň aj aplikovaná,
·         kontrolu vyrobených titulkov supervizorovanú osobami s postihnutím sluchu,
·         spolupracujúcich s komisiami pre ST aj na medzinárodnej úrovni,
výrobcov zameraných na komerčnú výrobu,
výrobcov zameraných na výrobu, ktorá má za úlohu naplniť len literu zákona.    
 
Už z tohto rozdelenia je na prvý pohľad zrejmé, ktorý z výrobcov sa venuje výrobe ST v súlade s potrebami nepočujúcich a ktorí výrobcovia sa ujali výroby z iných dôvodov ako je služba osobám s postihnutím sluchu, prípadne rozvíjanie tvorby ST ako inovatívnej metódy sociálnej práce s nepočujúcimi. Výsledky takto odvedenej práce sú skôr alarmujúce. Týka sa to hlavne súkromných televízií na Slovensku a čiastočne aj verejnoprávnej televízie. Podrobné rozoberanie problému by zabralo veľmi veľa času. Nevylučujem niekedy náš podrobnejšie spracovaný príspevok na túto tému aj s aktuálnymi ukážkami a faktami, no pre túto chvíľu však zotrvajme v rovine konštatovania.
Ako už bolo spomenuté kvalitatívne ST trpia, čo má za následok nie veľmi dobrú zrozumiteľnosť, veľmi sťaženú orientáciu v deji, v postavách, nekoncepčné a zmätočné rozlišovanie postáv, nie je podávaná nepočujúcim úplná informácia, lebo je neodborne krátená alebo úplne vynechaná, nedostatočný čas zobrazenia titulku na obraze a pod. 
Technická stránka vysielania ST
 
Okrem momentálne používaného systému klasického vysielania ST prostredníctvom teletextového signálu sa s príchodom digitálneho vysielania rozširujú možnosti spôsobov vysielania ST. Ťažko odhadovať, či sa spolu s rozvojom digitálneho vysielania rozvíjajú aj odborníci, takže ich odborná úroveň narastá spolu
s novoobjavenými skúsenosťami, alebo sú k dispozícii odborníci, ktorí systému rozumejú a nastavujú ho podľa akýchsi požiadaviek, no faktom je, že zatiaľ môžeme vnímať možnosti digitálneho vysielania a vysielania v HD kvalite (maximálnom rozlíšení) veľmi rozpačito. Upozorňujem, my sami sme laici, skôr užívatelia, tak naše postrehy budú „užívateľské“.
 
Nie je úplne jasné, akým spôsobom sa bude spôsob vysielanie ST uberať. Síce matne vieme o obrovských možnostiach, len otázkou je, kto to ako nastaví, čo bude umožnené a či to vôbec bude pre ľudí s postihnutím sluchu použiteľné, lebo ten, kto nariaďoval nastavenie alebo robil samotné nastavenie systému nemal ani poňatia, čo je potrebné pre zrozumiteľnosť ST. Máme obavy z prístupu „pokus-omyl“ alebo z nejakého stavu, kedy už zodpovední povedia, že „takto to je a ináč sa nebude dať“. Potom bude už ťažké iniciovať nejaké zmeny. Skrátka, nikto sa ani nezaoberá tým, aby konzultoval s výrobcom ST, ktorý ovláda metodiku a problematiku ST, spôsob nastavenia systému. Teda, neberú nás do úvahy.
 
Dnes je už rozšírené vysielanie HD. Pokiaľ máme zmonitorované, žiadny česko-slovenský kanál vysielaný v HD rozlíšení nevysiela teletext. Pri mojom malom prieskume sa mi dostalo odpovedí, že to alebo „nejde“, alebo je multiplex preplnený, teda sa to tam nevojde. Podľa zistení v zozname vysielateľov satelitu Astra 3B, pozícia 23,5°E je zaujímavý fakt, že keď sa na to myslí, tak to ide, a nemecké stanice v skupine RTL a holandské stanice vysielajúce v HD rozlíšení majú prítomný aj teletext. Ide to teda alebo to nejde?  
 
Ku klasickým problémom patria aj problémy s príjmom teletextového signálu v niektorých oblastiach a takisto týka sa to satelitných prijímačov, nevyhovujúce zobrazovanie teletextu.
 
Závery
 
Vychádzame z predpokladu, že podobná situácia je aj v Českej republike, čo spôsobuje a môže aj naďalej spôsobovať nemalé starosti v postavení ST voči inštitúciám, ktorých sa ST týkajú. To má za následok:
-          nedostatočnú pripravenosť vysielania ST na nových technológiách,
-          nejednotnosť pri tvorbe ST s ohľadom na potreby osôb s postihnutím sluchu,
-          výrobu ST nekompetentnými osobami,
-          problémy s legislatívou,
-          problémy s dodržiavaním zákona, týkajúce sa množstva a spôsobu vysielania titulkov pre osoby s postihnutím sluchu.
 
Sme toho názoru, že prichádza čas, kedy činnosti ľudí zodpovedných za skryté titulky (rozvoj metodiky, kontrola kvality, školenia) by už mala byť priznaná aj štátom a inštitúciami akceptovateľná odbornosť a autorita, ktorá by mala váhu:
-                        voči televíziám,
-                        voči poskytovateľom vysielania,
-                        voči osobám, ktoré sa venujú výrobe skrytých titulkov, aby výroba sa viedla podľa stanovených kritérií,
-                        pri tvorbe zodpovedajúcej legislatívy,
-                        voči Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie. Rade pre vysielanie a retransmisiu.
 
Cieľom tejto aktivity by bolo eliminovanie vzniku spomenutých problémov.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Napište písmena zobrazená na obrázku.