Andrea Hudáková, Filozofická fakulta UK: Komunikační zajištění výuky neslyšících studentů

24.07.2014 10:20

Jedním ze základních rysů oboru Čeština v komunikaci neslyšících je společné studium neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a slyšících studentů a pedagogů. Příspěvek představí, jak fakulta zajišťuje tlumočení, zapisovatele, asistenty-vysvětlovatele, přepisovatele, technické pomůcky aj.