Achondroplázie

15.02.2007 23:09
Achondroplázie je vrozená porucha kostry, která se projevuje malým vzrůstem a změnou tělesných proporcí. Paže a nohy jsou obzvlášť krátké, kdežto hlava je neúměrně velká. Disproporčnost je nápadná již u novorozenců. Během celého dětství je pak zpomalen růst. Proto dospělí dosahují výšky pouze kolem 115 - 135 cm (v průměru 125 cm). Více na webu společnosti lidí malého vzrůstu Paleček.
Klíčová slova: