Aktuálně

Šanci postavit se na nohy může mít ročně až 10 dětí s mozkovou obrnou

24.10.2012 14:29

Nízké povědomí lékařů a obtížný přístup k financování. To jsou hlavní důvody, proč má dnes k moderní léčbě dětské mozkové obrny přístup jen velmi málo pacientů. Implantaci baclofenové pumpy v ČR zatím od roku 2007 podstoupilo jen šest dětí, všechny ve Fakultní nemocnici Motol. Ročně by však mohlo být operováno odhadem deset dětí. U dětských pacientů přitom každé prodlení ve správné léčbě znamená zásadní riziko trvalého poškození těla.

Reakce na článek v MF Dnes „Drábkův slib neplatí, sKartu budou muset využívat i důchodci“

23.10.2012 1:55

Ministerstvo práce a sociálních věcí se musí důrazně ohradit proti článku v MF Dnes „Drábkův slib neplatí, sKartou budou muset využívat i důchodci (20.10.2012), který uvádí zavádějící a mylné informace. Autorka článku svým textem vzbuzuje dojem, že sKarty jsou určeny také pro příjemce starobních důchodů. Zcela přitom opomíjí fakt (ať už záměrně, či neúmyslně), že k takovému kroku by byla nutná legislativní úprava, která by takové čerpání umožnila.

Cena Dne Downova syndromu doputovala z Kapského města do Kadaně

23.10.2012 0:29

Výtvarník a spisovatel Jiří Šedý z Kadaně se stal v roce 2010 jedním z prvních laureátů Ceny Dne Downova syndromu. Letos byl pozván, aby v srpnu toto ocenění osobně převzal na kongresu organizace DSi (Down Syndrom International) v jihoafrickém Kapském městě. Z finančních důvodů se převzetí ceny zúčastnit nemohl, avšak o své pocity se podělil v následujícím příspěvku.

Jak reagovat na změny v legislativě

21.10.2012 10:10

Dlouho očekávaný zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění řada zákonů v oblasti sociálního zabezpečení, nabývá účinnosti  1. 12. 2012. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nabízí návod, jak postupovat při podávání žádostí, aby bylo možné těchto změn využít. Týká se to souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a zvýšení příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte ve věku od 4 do 7 let.  

Hlavní změny v nepojistných dávkových systémech od 1. 12. 2012

18.10.2012 2:08

V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním úpravám, které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojistných dávek, a to mj. konkrétně v těchto oblastech: Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči; vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního věku; příspěvek na mobilitu bude moci být nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby; nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou.

Česká psychiatrická péče se dočká změn

17.10.2012 22:21

Ministerstvo zdravotnictví připravuje reformu psychiatrické péče v České republice s cílem modernizovat celý systém a zvýšit kvalitu péče o pacienty. Zároveň reforma zajistí přesun léčby z velkých institucí do personálně lépe zajištěných lokálních center.

Vozíčkář plnil v divadle Archa sny handicapovaným dětem

17.10.2012 18:03

Když v roce 2006 tehdy čtyřicetiletý Heřman Volf z Prahy upadl na lyžích, netušil, jak mu tato nehoda změní život. Usedl na invalidní vozík. Musel se vyrovnat s handicapem, se zcela novým způsobem života. Invalidní vozík mu ale také přinesl mnoho pozitivního. Rozhodl se plnit sny nejen sobě, ale i ostatním lidem. Ve čtvrtek 11. 10. 2012 předal v divadle Archa dvaadvaceti dětem jejich vysněná přání. Akce nazvaná „Večer splněných snů,“ byla zároveň oslavou zdárného ukončení čtyři roky trvajícího projektu „Cesta za snem – Na handbiku, křížem krážem Evropou“.

Nákup vozu nemusí zákazníky se zdravotním postižením zruinovat

16.10.2012 16:40

Vlastnictví automobilu je pro mnoho lidí se zdravotním postižením mnohem důležitější, než se na první pohled může zdát. Přestože pohyb po městech se díky rozvoji bezbariérové hromadné dopravy zlehčuje, jsou místa, kam se stále tak jednoduše dostat nedá. Pro osoby s podobným znevýhodněním naštěstí existují alespoň podpůrné státní příspěvky, které umožňují pořídit si nový nebo ojetý vůz s vynaložením nižších finančních prostředků.

AIFP pomůže pacientským organizacím přežít finanční krizi i lépe fungovat, nezávisle na farmaceutickém průmyslu

14.10.2012 15:12

Pomoci překonat prohlubující se krizi, naučit je efektivněji získávat prostředky na vlastní činnost a zlepšit jejich fungování. To jsou hlavní cíle vzdělávacího projektu Akademie pacientských organizací. Za jeho zrodem stojí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která takto chce podpořit nezávislost pacientských sdružení a umožnit jejich dlouhodobý rozvoj. V cyklu šesti dvoudenních seminářů budou zástupce pacientů školit nejzkušenější čeští lektoři a experti na fundraising, projektový management, strategické řízení nebo komunikaci.

Projekty financované z Evropského sociálního fondu nejsou ohroženy

10.10.2012 18:08

Evropská komise již brzy vyčerpá veškeré finanční zdroje pro rok 2012 určené na Evropský sociální fond (ESF), přesto se příjemci dotací nemusejí obávat, že by o své prostředky přišli. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválené projekty z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z ESF, řádně proplatí.

Stránky