Aktuálně

Jak internet a telefon pomáhají lidem se zdravotním postižením vyrovnat se s jejich handicapem

19.01.2013 12:36

Už jen čtyři týdny zbývají do uzávěrky literární soutěže Internet a můj handicap. Soutěžní příspěvky, které již přicházejí pořádajícímu BMI sdružení, potvrzují, že ani v devátém ročníku soutěže nehrozí, že by autorům se zdravotním postižením došla inspirace a tvůrčí schopnosti. Na ty nejlepší čekají hodnotné ceny. O pořadí rozhodne porota po uzávěrce, která je 17. února, a k vyhlášení výsledků dojde na konferenci INSPO 2013 v Kongresovém centru Praha 16. března.

Dárcovský program TechSoup zahajuje třetí rok působení v českém neziskovém sektoru

18.01.2013 21:31

TechSoup Česká republika již třetím rokem umožňuje neziskovkám a veřejným knihovnám přístup k softwaru od významných IT společností. České NNO tak mohou legálně, formou darů, získat např. operační systém MS Windows, kancelářský balík MS Office, databázový systém SAP nebo software pro podporu fundraisingu Giftworks. Velký zájem o účast v dárcovském programu TechSoup dokládá, že si neziskovky uvědomují IT přínos pro fungování organizace. Díky přístupu ke špičkovým aplikacím se mohou plně věnovat svému poslání a pracovat mnohem efektivněji.

Resort zdravotnictví už deset let nemá koncepci psychiatrické péče

13.01.2013 19:20

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření osmi psychiatrických léčeben v letech 2010 a 2011. Kontroloři prověřili, jak ústavy nakládaly s majetkem za 2,6 miliardy korun a s finančními prostředky ve výši 130,4 milionu korun. NKÚ zkontroloval také Ministerstvo zdravotnictví, které je zřizovatelem těchto ústavů.

VZP přestává hradit inkontinenční podložky

09.01.2013 20:37

Dne 28. 12. 2012 zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna své rozhodnutí v roce 2013 nehradit inkontinenční podložky. Jedná se v případě této pojišťovny zejména v posledních dvou letech o další z několika kroků, které zaměřují své snahy o úspory proti nejvíce zranitelným skupinám – seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Začíná registrace na konferenci INSPO 2013

09.01.2013 19:44

Třináctý ročník konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 16. března v Kongresovém centru Praha. Představí nová technologická řešení usnadňující život lidem se zdravotním postižením. Dnešním dnem začala registrace účastníků, kterých se očekávají téměř tři stovky. 

Abeceda spouští granty na rok 2013

07.01.2013 17:03

Závěrem roku 2012 byl vyhlášen nový ročník projektu Abeceda rodinných financí pro rok 2013. Až do 8. února 2013 je možné zasílat žádosti o přidělení grantu na pořádání vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel a stát se lektorem. Vzdělávání se zaměřuje na problematiku hospodaření s rodinným rozpočtem, prevenci nezodpovědného zadlužování nebo otázku financí v pracovně právních vztazích.

ČSSZ je připravena vyhovět žádostem o zastavení výplaty důchodu na první lednový den, zkoumat důvody jí ale nepřísluší

06.01.2013 13:44

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v následujících dnech začne rozhodovat o žádostech o pozastavení výplaty důchodu, které k 31. 12. 2012 obdržela od zhruba 27 500 pracujících starobních důchodců. ČSSZ rozhodně nebude sledovat důvod, proč klient o pozastavení výplaty důchodu požádal, a vyhoví takovýmto žádostem za předpokladu, že splnily nezbytné náležitosti a byly uplatněny včas. U každé žádosti posoudí ČSSZ její obsah, vypočítá přesnou částku důchodu za období, za které se klient vzdal výplaty a vydá klientovi individuální rozhodnutí. Jedině finanční úřad v rámci daňového řízení rozhodne, zda uzná či neuzná slevu na dani.

Ohluchlí a nedoslýchaví lidé mohou využívat simultánní přepis mluvené řeči

02.01.2013 9:03

Již dvě instituce umožňují svým klientům se sluchovým postižením komunikovat pomocí simultánního přepisu mluvené řeči. Jsou to Poštovní spořitelna a Vodafone Česká republika. Poštovní spořitelna ve všech svých 73 Era finančních centrech po celé České republice a Vodafone zatím v pilotním provozu ve 12 prodejnách v 8 městech. Simultánní přepis zajišťuje v obou případech na dálku on-line společnost Transkript online.

Co se mění od ledna 2013? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

01.01.2013 10:27

Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkají důchodů a sociální karty. K 1. lednu se však mění také sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách.

Stránky