Aktuálně

Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2013, musí získat 29 let důchodového pojištění

18.11.2012 15:10

Zákon o důchodovém pojištění stanovil, že od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí ale prodlužování důchodového věku a potřebné doby pojištění ještě nemá zažito. Dobu pojištění 26 let a více již musí splňovat muži narození v roce 1948 a později, bezdětné ženy narozené v květnu 1949 a později či ženy, které vychovaly dvě děti a narodily se v květnu 1951 a později.

Prodloužen sběr podpisů petice Občané, braňte svoje nemocnice

14.11.2012 19:18

Vyhlašovatelé petice "Občané, braňte svoje nemocnice" prodloužili sběr podpisů do 30. listopadu. Petiční archy je možné stáhnout na stránkách NRZP ČR, anebo je lze podepsat také na stánku NRZP 17. listopadu na demonstraci na Václavském náměstí v Praze.

Neziskové organizace mohou získat Windows 8 darem

13.11.2012 12:05

Program TechSoup ČR zprostředkovává softwarové dary předních IT hráčů českým neziskovkám již téměř dva roky. Díky spolupráci TechSoup a společnosti Microsoft nyní může nabídnout také absolutní novinku mezi operačními systémy v podobě Windows 8.

Vyhlášena literární soutěž o internetu, telefonu a zdravotním postižení

07.11.2012 11:45

Již devátým rokem se mohou autoři se zdravotním postižením zúčastnit literární soutěže Internet a můj handicap. V prvních pěti ročnících bylo jejich úkolem ukázat, jak jim pomáhá internet vyrovnat se s jejich handicapem, jak ovlivňuje jejich život. Od šestého ročníku organizátor soutěže – BMI sdružení – rozšířil soutěž tematicky o možnost vyjádřit, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon.

Konference představí projekty zabývající se mapováním a odstraňováním architektonických bariér

06.11.2012 16:48

"Přes bariéry" se jmenuje konference, kterou uspořádá Pražská organizace vozíčkářů 21. listopadu v Národní technické knihovně v Praze. Jejím cílem je představit projekty zabývající se mapováním přístupnosti objektů a životního prostředí z pohledu osob s omezenou schopností pohybu. Účast na konferenci je zdarma, do programu je možné ještě zařadit příspěvky odpovídající zaměření konference.

Informace o spotřebitelských tématech jsou k dispozici ve znakovém jazyce

05.11.2012 12:31

Ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka spustilo Sdružení českých spotřebitelů projekt pro neslyšící, který je informuje ve znakovém jazyce o jejich spotřebitelských právech. První modul je na téma, jak postupovat při nákupu a reklamaci zboží a služeb, druhý radí, jak nespadnout do dluhové pasti.

Ombudsman ke zmírnění dopadů sociální reformy

03.11.2012 14:46

Od 1. prosince 2012 může být nově přiznán rodičovský příspěvek rodičům, kteří mají dítě závislé na péči do 4 let věku a pobírají na ně příspěvek na péči, pokud nemají vyčerpánu celou maximální částku rodičovského příspěvku, tj. 220 000 Kč. Umožňuje to novela zákona o státní sociální podpoře a změně některých dalších zákonů, která 1. 12. nabývá účinnosti. Žádost o přiznání rodičovského příspěvku od 1. 12. 2012 mohou rodiče podat již nyní, neboť žádost lze podat až 60 dnů přede dnem, od kterého oprávněná osoba dávku žádá.

Metodický pokyn Úřadu práce k výplatě dávek prostřednictvím sKarty

03.11.2012 14:37

Metodický pokyn „Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím sKarty (postup ve speciálních případech)“, který vydal Úřad práce, má sjednotit postup Úřadů práce při výplatě sociálních dávek u lidí, kteří ze subjektivních či objektivních důvodů nemohou osobně přijímat dávky prostřednictvím sKarty. NRZP ČR k němu dodává doplňující a varovné informace.

Lidl nevědomky podpoří protivládní demonstraci

01.11.2012 15:48

V sobotu 17. listopadu se uskuteční od 13 hodin na Václavském náměstí demonstrace svolaná iniciativou Stop vládě. Jako jeden z členů této iniciativy se jí zúčastní také Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Ta doporučuje svým členům a příznivcům, aby využili slevovou poukázku ČD Net Lidl, za kterou zaplatí 199 korun, zatímco běžná cena síťové jízdenky ČD Net je 550 korun. Poukázku, kterou nabízí ve svých prodejnách Lidl, lze použít k cestě železnicí v jednom ze tří termínů, mezi nimi i 17. listopadu. 

Stránky